ช้อปร้านนี้มีลุ้นรถ

ช้อปร้านนี้มีลุ้นรถ ทองคำแท่ง โทรศัพท์ พร้อมของที่ระลึกอีกเพียบ!

1. โชคชั้นที่ 1 รับทันทีของที่ระลึก สำหรับรุ่นที่ร่วมรายการ

2. โชคชั้นที่ 2 ส่ง SMS ชิงโชคเพื่อรับรางวัลใหญ่

ขั้นตอนการลุ้นโชค ชั้นที่ 2
1. เมื่อซื้อโทรศัพท์มือถือที่ร่วมรายการจาก MFA ที่ร้านเทเลวิซ (ยกเว้นร้านเทเลวิซ เอ็กซ์เพลส) Brand Nokia , Samsung, Blackberry ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคูปอง 1 ใบ เปิดคูปองแล้วดำเนินการ ดังนี้
  • ส่ง SMS พิมพ์ TW เว้นวรรคตามด้วย รหัส 6 หลักที่ระบุในคูปอง และตามด้วยชื่อจริงภาษาไทย เช่น TW 123456 วิทวัส ส่งมาที่หมายเลข 4642777 (อัตราค่าบริการ ครั้งละ 3 บาท ทุกเครือข่าย)
  • กรอก ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และรหัส IMEI 15 หลัก หรือลอกสติ๊กเกอร์รหัส IMEI ติดลงบนคูปอง เก็บคูปองไว้เป็นหลักฐานในการติดต่อรับรางวัล

2. การส่ง SMS 1 รายชื่อ ต่อ 1 รหัส ต่อ 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรางวัลเท่านั้น
3. วิธีดูเลข IMEI มี 3 วิธี · ดูจาก Sticker ด้านข้างกล่องสินค้า · ดูจากด้านในตัวเครื่อง (เปิดฝาหลัง ถอดแบตฯ ออก) · กดดูจากตัวเครื่อง *#06# เงื่อนไขการร่วมรายการ

  • สินค้า ที่ร่วมรายการ จะต้องเป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายโดย Mobile from advance (MFA) ผ่านช่องทางเทเลวิซ (ยกเว้นร้านเทเลวิซ เอ็กซ์เพลส) Brand Nokia, Samsung, Black Berry ที่มีราคาจำหน่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการแถมของที่ระลึกให้พร้อมสินค้า ไม่สามารถเลือกสี ขึ้นอยู่กับของที่มีในร้าน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • กรณี ที่ร้าน เทเลวิซ จ่ายคูปองให้กับสินค้าอื่นที่ไม่ได้ร่วมรายการ หรือ สินค้าที่ไม่ใช่ของ WDS และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เรียกร้องสิทธิ์เอารางวัล ร้านเทเลวิซที่เป็นผู้จ่ายคูปองรายนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตาม มูลค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้อง

4. การลุ้นโชคชั้นที่ 2 สงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 5. พนักงานและครอบครัว ของ บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด ,บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) , ร้านเทเลวิซ, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องในรายการนี้ และ คณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการ 6. การจัดรายการชิงโชคในครั้งนี้จะไม่นำไปรวมกับการจัดรายการชิงโชคในรายการอื่น ๆ เงื่อนไขการรับรางวัล

  • ผู้ โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องนำคูปองที่เก็บเป็นหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด ไปติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ บริษัท ไวร์เลส ดีไวซ์ ซัพพลาย จำกัด ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันเวลาเปิดทำการ ยกเว้น วันเสาร์และวันอาทิตย์ หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่เก็บคูปอง และหมายเลข IMEI ของโทรศัพท์มือถือไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัลเท่านั้น
  • ผู้ โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ให้เป็นไปตามคำสั่งของ กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 101/2544 และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รถยนต์ นิสสัน มาร์ช จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าทำ พรบ. ค่าจดทะเบียน ค่ามัดจำป้าย ค่าธรรมเนียมการโอนที่นอกเหนือจากของรางวัล และค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ กำหนดการจับรางวัล : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารชินวัตร 1 ชั้น 20 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสานเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กำหนดการประกาศรางวัล : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ทาง http://www.mfa.co.th กำหนดการรับรางวัล : ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวันเวลาเปิดทำการ ยกเว้น วันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยติดต่อรับรางวัลได้ที่ 02-950-2932 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ทางบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: